Familjejurist - Allt matnyttigt om Familjejurister

Familjejurist

Familjejurist

En familjejurist kan hjälp till att göra livet lite enklare i många olika stadier. Genom att använda någon jurist eller advokat redan från när man födds genom livet olika positiva och negativa faser kan många problem hindras och lindras. De fall då det är vanligt att anlita en familjejurist är inom följande familjejuridiska faser:

Familjejurist vid separation och skilsmässa

Det första många tänker på när de för familjejurist är skilsmässa och långdragna tärande processer. Familjejuridik är så mycket mer än detta och genom att tidigt ta in en familjejurist kan mycket bråk, svett och tårar sparas samtidigt som ni båda sparar pengar.

Det som relaterar till förhållanden är:

Familjejuristen

Familjejurist relaterat till barn

Bran är en stor och viktig del av familjen och därför är det också en viktig del att skydda och hjälpa med stöd från en familjejurist. De faser som kan vara viktigast att ta stöd av en familjejurist som relaterar till barn är:

Familjejuristerna
 • Få barn
 • Adoption
 • Internationell familjerätt
 • Underhållsbidrag
 • Vårdnad och umgänge av gemensamma barn
 • Ombildning av familj


Familjejurister rörande livets slutskede

Att få hjälp med juridiken när man ska planera inför sin bortgång är både tryggt så att man verkligen känner att det blir som man tänkt sig och att de efterlevande inte hamnar i en längdragen tvist som skapar livslånga konflikter. Ta stöd av en familjejurist när du och kanske din äkta hälft skriver era testamenten.

Familjejuristerna

Familjejurister rörande fastighet och ägande av fastighet

Familjejuristen kan oftast en hel del juridik rörande familjens bostadssituation och boendeformer vare sig det är i hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

 • Fastighetsärenden
 • Servitutsavtal

Familjejuridik kring ägande och pengar

Familjejurister

Hos familjejuristerna kan du få hjälp med mycket annat också förutom det som har med juridik inom familjen eller bostaden att göra. Några vanliga ärenden som en familjejurist brukar hjälpa till med är.

 • Samäganderättsavtal
 • Gåvor inom familjen
 • Gåvobrev
 • Skuldebrev
 • Skatterätt - Gåvor
 • Rättshjälp och rättsskydd

Många drar sig för att använda familjejurister eftersom de tycker det är dyrt och onödigt men ofta är det bättre att minska ned på någon annan hjälp hemma så som hantverkare eller hemhjälp eftersom goda råd från familjejuristen kan spara månader och år av problem.