Familjejurist - Allt matnyttigt om Familjejurister

Äktenskapsförord hos en familjejurist

Familjejurist | Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är något som ni bör övervägas innan ni ingår äktenskap. Ni har med säkerhet mycket att stå inför och planera innan bröllopet men det är ändå mycket viktigt att ni funderar på och duskuterar ett eventuellt äktenskapsförord.

Äktenskapsförordet är till för att skapa en trygghet och tydlighet gällande ekonomiska villkor i ert äktenskap. I ett äktenskapsförord regleras hur olika ägodelar ska fördelas vid en eventuell skilsmässa.

Det ni får fundera på är vilket egendomar som ska vara giftorättgods, d.v.s. delas eller vad som ska vara enskild egendom, d.v.s. ni får detta vid en eventuell skilsmässa.Äktenskapsförordet ska registreras

Äktenskapsförord - Familjejuristen

Om ni planerar att upprätta ett äktenskapsförord är det viktigt att veta vilka regler som gäller för att äktenskapsförordet ska vara giltigt. Rekommenderat är att få till en familjejurist som kan hjälpa er med att formulera äktenskapsförordet juridiskt korrekt men juristen säkerställer också att ni gjort allt som krävs för att äktenskapsförordet ska vara giltigt. Det som bland annat behövs för att korrekt äktenskapsförord är att:

  • Äktenskapsförordet ska undertecknas av båda blivande makarna som ingår äktenskap.
  • Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket inom en månad efter undertecknandet.

Ett äktenskapsförord kan också upprättas efter att äktenskapet har ingåtts. Det går också att förändra ett äktenskapsförord med tiden genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord och detta kan alla familjejurister hjälpa till med.