Familjejurist - Allt matnyttigt om Familjejurister

Bouppteckning hos en familjejurist

Familjejurist | Bouppteckning

Bouppteckning ska göra efter det att en person har avlidit. Bouppteckningen är en sammanställning av den bortgångnes tillgångar och skulder och kan liknas vid ett företags balansräkning

Bouppteckningen ska göras av de personer som är delägare i dödsboet eller av dem utsedda personer. Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av alla de skulder, pengar och andra tillgångar som dödsbodelägarna hittar.

En bouppteckning är en förutsättning för kommande bodelning samt arvskiftet.

När ske en bouppteckning göras?

En bouppteckning skall ske max tre månader efter personen avlidit. Bouppteckningen ska sedan lämnas in till Skatteverket inom en månad efter bouppteckningsförrättningen.

Det går att få anstånd att lämna in bouppteckningen senare genom att ni tar kontakt med ert lokala skattekontor. Dessa ska göras max tre månader efter att personen avlidit.

Vad innehåller en bouppteckning

Förutom tillgångar och skulder som den avlidna har ska en bouppteckning innehålla följande:

 • De personer som är efterarvingar eller dödsbodelägare.
 • Vem som har rätt att avyttra fastigheter, sälja aktier och avsluta bankkonton.

Hur gör vi en bouppteckning?

När man ska göra en bouppteckning finns det ett antal saker som kan vara bra att ta reda på. Ifall ni känner er osäkra på hur en korrekt bouppteckning ska utföras kan ni alltid ta in en familjejurist som kan bistå er i upprättandet av bouppteckningen.

Det som bör tas reda på förutom tillgångar och skulder är:

 • Den bortgångnes senaste deklaration men även sambons eller makens eller makans deklaration.
 • Testamentet
 • Alla Arvvingarnas personnummer, namn och adresser
 • Eventuella samboavtal eller äktenskapsförord
 • Eventuellt arvsskifte efter tidigare bortgångne partnern eller bodelningen.


Tillgångar i en bouppteckning

Det finns många typer av tillgångar som ni bör ta reda på när ni upprättar en bouppteckning.

Bouppteckning - Familjejuristen
 • Om personen var fastighetsägare ska fastighetsbeteckningen anges
 • Även bostadsrättslägenhetens beteckning ska dokumenteras
 • Slutlönebesked
 • Pensionsuppgifter från Pensionsmyndigheten
 • Samtliga bankkonton
 • Konto i företagens banker liknande ICA-banken och Coop
 • Tillgångar i bankfack
 • Aktier, optioner eller fonder
 • Alla typer av obligationer
 • Skuldebrev som finns
 • Eventuell begravningskassa
 • Eventuella livförsäkringar
 • Eventuella pantsättningar på pantbanken
 • Märke, modell och ålder på bilar
 • Märke, modell och ålder på andra fordon
 • Märke, modell och ålder på eventuella båtar

Skulder vid bouppteckning

Det är viktigt att få kontroll på skulderna vid en bouppteckning så att dessa kan avbetalas så snabbt som möjligt om räntan är hög.

Bouppteckning - Familjejuristen
 • Samtliga lån eller krediter till banker
 • Eventuella korta skulder som SMS-lån eller andra snabblån
 • Obetalda räkningar
 • Skulder på olika betalkort
 • Ännu inte betalda skatter
 • Kommande hyresutgifter
 • Begravningskostnader
 • Kostnader för gravstenen