Familjejurist - Allt matnyttigt om Familjejurister

Testamente hos en familjejurist

Familjejurist | Testamente

Ett testamente är ett dokument vari vilket det beslutats om hur en persons kvarlåtenskap ska fördelas efter personens död. Om inget testamente finns fördelas tillgångarna i enlighet med den lagstadgade arvsordningen.

Vem ska skriva testamente?

För gifta par med barn behöver oftast inget testamente skrivas om man vill att barnen ska få lika stor del av arvet. Det kan dock vara bra att skriva ett testamente ifall makarna äger en bostad eftersom annars skulle barnen kunna kräva att bostaden säljs får att lösgöra arvspengarna.

Om ni är sambo kan är det rekommenderat att ni skriver ett testamente så att er älskade inte hamnar på bar backe om ni avlider och har giriga släktningar.

Om ni inte har barn men är gifta så bör ni fundera på hur ni vill göra med ert testamente eftersom ni kanske vill låta några syskonbarn eller syskon ärva er.Hur upprättar man ett testamente?

Testamente - Familjejuristen

Oftast är ett testamente en handskriven handling men det finns de som använder sig av andra sätt. Rekommenderat är att ni gör ett kort besök hos någon familjejurist som hjälper er med formalian för testamentet så kan ni känna trygghet i att det är korrekt och inte går att överklaga med positivt utfall.

Eftersom ett testamente ska bevittnas av två opartiska personer är det därför extra lämpligt med att skriva testamentet hos en familjejurist. Som vittne finns det dock inget krav på att vittnet ska få reda på innehållet i testamentet.

Kan jag ändra ett testamente?

Alla testamenten dateras och det går att göra tillägg till ett gammalt testamente. Dock är det att föredra att ett testamente förstörs och ett nytt upprättas samtidigt eftersom då minskar risken för olika tolkningar eller att ett av testamentena inte återfinns.